Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Vernietiging ontslag op staande voet na CEO-fraude, maar toch ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer mag u als werkgever erop vertrouwen dat uw werknemers hebben ingestemd met de gewijzigde arbeidsvoorwaarden?

Kan de bestuurder van een vennootschap persoonlijk aansprakelijk zijn voor ten onrechte gelegde conservatoire beslagen?

Veel kan auteursrechtelijk beschermd zijn, maar smaak echter niet.

Betekent finale kwijting dat er daadwerkelijk niets meer te vorderen valt?

Anders dan bij de Kantonrechtersformule geldt volgens de Hoge Raad geen pensioenplafond bij de transitievergoeding.

Minister wil de griffierechten voor lage vorderingen van rechtspersonen verlagen.

Het sluiten van de basis in Eindhoven op onjuiste gronden leidt ertoe dat Ryanair haar piloten niet mag overplaatsen.

Kan de curator een gehuurd pand onderverhuren ondanks een contractueel verbod?

Het gedrag van een werkgever in de periode tussen de aanzegging en het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan leiden tot ernstige verwijtbaarheid.

Kan de Staat het faillissement aanvragen van iemand die schulden heeft bij de Belastingdienst en de Inspectie SZW?

Maakt een wijngoed inbreuk op de merknaam van een ander of gaat het slechts om een plaatsaanduiding?

Abonneren op onze Nieuwsupdate