Actueel bij Adelmeijer Hoyng Advocaten

Kan een verjaringstermijn worden gestuit door erkenning door de verzekeraar?

Wanneer kan de uitvoerende partij verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in het bestek?

Is de (kortere) wettelijke verjaringstermijn ook van toepassing op de vordering tot schadevergoeding wegens bedrog?

Meld u nu aan voor de masterclass ''Licht op Financieringen'' op 22 maart aanstaande!

Krijgt de verhuurder van de partybike een schadevergoeding?

Hoe hard is deze standaard zin in overeenkomsten?

Adelmeijer Hoyng Advocaten heeft Marc van Sintmaartensdijk benoemd tot partner.

Is een bestuurder nu sneller aansprakelijk in het kader van een schending van de administratieplicht?

Is de verkoper altijd aansprakelijk als het verkochte gebreken vertoont?

Hof van Justitie EU in de King-zaak heeft geoordeeld dat onder omstandigheden vakantieaanspraken niet mogen vervallen noch verjaren.

MET ggz en Parnassia Groep continueren de zorg aan cliënten van het failliete Virenze

Voor 2018 hebben acht op de tien Nederlanders een of meerdere goede voornemens. Gezond eten, meer sporten en stoppen met roken zijn daarbij populair. Met name het laatstgenoemde goede voornemen is geregeld onderwerp van discussie in het arbeidsrecht.

Abonneren op onze Nieuwsupdate