• Laurens Thissen

mr. L.L.A.M. (Laurens) Thissen

Laurens Thissen is sinds 2007 advocaat en vanaf 2011 aan ons kantoor verbonden. Daarvoor werkte hij in de sectie IE/ICT van een groot advocatenkantoor in Eindhoven. Laurens richt zich op alle facetten van het intellectuele eigendomsrecht, IT-recht, privacy- en mediarecht. In dit verband heeft hij een ruime ervaring in het adviseren over en procederen in IE/IT-gerelateerde geschillen en opstellen van diverse IE/IT-overeenkomsten. Daarnaast houdt hij zich bezig met handelsrecht, zoals oneerlijke mededinging en zakelijke geschillen, en is hij actief in de faillissementspraktijk.

Laurens studeerde aan de European Law School van de Universiteit Maastricht. Hij is bestuurslid van de afdeling IT-recht van NGI-NGN, het platform voor ICT-professionals, en is lid van de Vereniging van Auteursrecht (VvA).