• Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Adelmeijer Hoyng Advocaten sluit met iedere cliënt een overeenkomst van opdracht in de vorm van een mantelovereenkomst, waarin de door Adelmeijer Hoyng Advocaten gehanteerde algemene voorwaarden zijn opgenomen. Deze treft u hierbij aan: